Biuro w Łodzi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
NIP: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

NR POKOJU
PIĘTROSTANOWISKO

NR TELEFONU

DYREKCJA


XIISławomir Niżnikowski – p.o. dyrektora616-22-50

XIIWłodzimierz Maciejewski – z-ca dyrektora d/s utrzymania

XIIAneta Znyk  z-ca dyrektora ds ekonomicznych

GŁÓWNY KSIĘGOWY


XIIMałgorzata Rytych 616-22-50

SEKRETARIAT  sekretariat@zdw.lodz.pl


XII

Syliwa Gola

616-22-50

faks: 616 22 51

KADRY p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl
105I

Piotr Rzodkiewicz - ochrona danych osobowych p.rzodkiewicz@zdw.lodz.pl

616-22-80

ZESPÓŁ DS. INFORMACYJNYCH (KONTAKT DLA PRASY) rzecznik@zdw.ldoz.plMarcin Nowicki – kierownik/rzecznik prasowy rzecznik@zdw.lodz.pl

Piotr Grabowski - informatyk

Ewa Mnich - informacje niejawne

616 22 63
AKCJA ZIMA zima@zdw.lodz.pl


Dyżurni616-22-87
faks: 616-22-88

WYDZIAŁ DRÓG ud@zdw.lodz.plPaweł Nowak – naczelnik 616-22-84


Lidia Wychowaniec 

Magdalena Romanowska 

Piotr Biegajło 

Paweł Bułhak 

tel: 616-22-20
faks: 616-22-85


Renigiusz Pilc

Agnieszka Rochala

Dariusz Jasiaczek

616-22-86
WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI ir@zdw.lodz.pl


Marek Grabowski - naczelnik 

616-22-66

faks: 616-22-89
Anna Bujała

Celina Krzemińska

Joanna Zielińska

616-22-22

 

 

 Joanna Jurga

616-22-60


Urszula Mączka

Mirosław Kubiak

616-22-67


Iwona Szumacher

Magdalena Wojcieszek

616-22-61


Włodzimierz Adamus

Krzysztof Hemer

616-22-29

616-22-67
WYDZIAŁ MOSTÓW um@zdw.lodz.pl
1210XII

Jacek Cieślik - naczelnik

Krzysztof Michalski

Jacek Biniek

616-22-31
616-22-32
faks: 616-22-36
WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU SIECI DROGOWEJ wp@zdw.lodz.pl
1212XIIJoanna Perlińska-Nowak – naczelnik
616-22-35
1213XII

Krzysztof Konieczny

Katarzyna Tomasik

616-22-75
WYDZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI tp@zdw.lodz.pl


Maciej Plesiak - naczelnik

616-22-74

faks: 616-22-57Mariusz Pietrzko

Rafał Czerwczak

616-22-34


Michał Grzelak

Bogdan Siekierski

Piotr Gradziński

616-22-76

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dz@zdw.lodz.pl


Magdalena Grzymska - naczelnik

616-22-70

faks: 616-22-90Jolanta Borowska

Hanna Prokopek

Iwona Zielińska

616-22-71


Ewa Lubecka-Rogozińska

Magdalena Wiśniewska

Izabela Dziembor-Wajszczykowska

616-22-72


Małgorzata Gala

Tomasz Korzeniewski

616-22-27
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI - dg@zdw.lodz.pl
107IAgnieszka Chmielewska  – naczelnik
616-22-33
108I

Jakub Karasiński

616-22-62
109IKrzysztof Suchacki
104IRafał Kaczmarek616-22-30
106I

Krzysztof Nowakowski


WYDZIAŁ ZAPLECZA TECHNICZNEGO i ADMINISTRACJI tt@zdw.lodz.pl

I

Karina Białek

616-22-68


I

Paweł Kowalczyk, Marek Murawicki  - naczelnik

616-22-38
WYDZIAŁ FINANSOWY ff@zdw.lodz.pl ef@zdw.lodz.pl

ILidia Kubicka – naczelnik

616-22-78

faks: 616-22-55


I

Jolanta Kieliszkiewicz

Izabela Stasiak

Mirosława Samborska

Artur Romanowski

616-22-77


I

Elżbieta Wlazło

                        Małgorzata Brudnicka                       

Barbara Szczepaniak

616-22-91

I

Elżbieta Kowalska

  Barbara Ewa Miatkowska

616-22-79

 

I

Zofia Skibińska

Danuta Łągwa

616-22-83

ZESPÓŁ Ds. WDRAŻANIA I MONITOROWANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO ds@zdw.lodz.pl


Agnieszka Włodarczyk

Agata Tkaczyńska-Plesiak

Paweł Ciupa

616-22-69

faks 616-22-26

RADCY PRAWNI,  STANOWISKO ds ORGANIZACYJNYCH i KONTROLI WEWNĘTRZEJ dp@zdw.lodz.plIwona Bukowska - Krawczyk

Maria Krzemińska-Baranowska

Kamila Kaźmierczak

616-22-81
STANOWISKO DS. OBRONNOŚCI
116IStanisław Góra616-22-58
AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Marta Kubiak Matusiak

616-22-39
BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze