Kanały technologiczne

Ogłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, dla wyszczególnionych poniżej inwestycji drogowych.

 L.p.

 Nazwa i lokalizacja inwestycji

Data publikacji

Pliki do pobrania

 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Kwiatkowice - Szadek. Budowa zatok autobusowych

 2010-12-16

  Materiały do pobrania

 2

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 ul. Pabianicka w Bełchatowie od km 32+750 do km 34+570

 2011-01-03

 Materiały do pobrania

 3

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 - ul. 1-go Maja w Sieradzu od km 0+058,54 do km 2+533,00

 2011-01-04

 Materiały do pobrania

 4

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku od km 11+737 do km 11+937 

  2011-02-11

 Materiały do pobrania

 5

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Dłutów, od km 12+400 do km 14+100

  2011-02-11

 Materiały do pobrania

 6

 Rozbudowa DW Nr 483 na odcinku od km 47+760 do km 49+670 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu w miejscowości Bogumiłowice

  2011-05-09

 Materiały do pobrania

 7

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk od km 25+357 do km 42+900

  2011-05-09

 Materiały do pobrania

 8

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 polegająca na budowie przejścia dla pieszych pod torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej w Wieruszowie.   2011-08-09

 Materiały do pobrania

9

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 od km 27+897 do km 28+011,25 w miejscowości Wilczkowice

 2012-05-21

 Materiały do pobrania

10

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn od km 3+080 do km 10+576

 2012-05-31

  Materiały do pobrania

11

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec od ok. km 56+456 do ok. km 59+006.

 2012-06-21

 Materiały do pobrania

12

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od ok. km 53+150 do ok. km 53+650 w miejscowości Zygry

 2012-07-03

 Materiały do pobrania

13

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejście przez Zaosie od ok. km 23+850 do km km 25+700."

 2012-11-26

 Materiały do pobrania

14

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku od km 40+478 do km 40+678 wraz z przebudową mostu przez rzekę Pilsię

 2013-03-21

 Materiały do pobrania

15

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie, od km 49+670 do km 54+632,70

2013-03-21

 Materiały do pobrania

16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 w miejscowości Inowłódz od km 28+356,46 do km 29+153,56

2013-05-16

Materiały do pobrania

17

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa

2013-06-06

Materiały do pobrania

18

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od km 58+100 do km 58+900

2013-06-07

Materiały do pobrania

19

Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku od ok. km 15+300 do ok. km 18+300

2013-06-07

Materiały do pobrania

20

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 – budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków.

2013-06-07

Materiały do pobrania

 21

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ulicy Brzezińskiej w Koluszkach na odcinku od ok. km 5+160 do ok. km 7+388

2013-11-07

 Materiały do pobrania

22

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku przejścia przez Pruszków tj. od ok. km 7+700 do ok. km 9+420

 2013-11-07

Materiały do pobrania

23

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 - ulica Grodziska w Rzgowie tj. od km ok. 1+500 do km ok. 2+197

 2013-11-07

Materiały do pobrania

24

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 - budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku od km ok. 15+450 do km 16+158

 2013-11-07

Materiały do pobrania

25

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 na odcinku od ok. km 10+850 do ok. km 11+100

 2013-11-07

Materiały do pobrania

26Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn 2014-10-08Materiały do pobrania
27Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz 2014-10-08Materiały do pobrania
28Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 703 - ulicy Kaliskiej z ul. Konopnickiej w Łęczycy 2014-10-08Materiały do pobrania
29Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn 2014-10-08Materiały do pobrania
30Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd 2014-10-08Materiały do pobrania
31Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice - obiekty inżynierskie i odwodnienie 2014-10-08Materiały do pobrania
32Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 w Łęcznie od km 6+700 do km 6+800. 2014-10-08Materiały do pobrania
33Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki - Łaznów  2014-12-23 Materiały do pobrania
34

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od ok. km 62+820 do ok. km. 63+430

 2014-12-23 Materiały do pobrania
35Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 473 - Przatów - Łask  2015-06-22 Materiały do pobrania
36Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od ok. km 8+200 do ok. km 9+040  2015-06-22 Materiały do pobrania
37Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Pabianice - Dłutów od ok. km 0+800 do ok. km 14+100  2015-06-22 Materiały do pobrania
38Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 – ul. Uniejowskiej w Sieradzu 2015-11-30 Materiały do pobrania
39Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Zakościele od ok. km 54+600 do ok. km 55+3002016-01-04Materiały do pobrania
40Przebudowa DW 704 na odcinku Nowe Grudze - Gzinka - Wrzeczko2016-03-07Materiały do pobrania
41Rozbudowa skrzyżowania DW 473 z DG 111355E i DP 3727E w Uniejowie2016-03-07Materiały do pobrania
42Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E w gminie Brójce2016-03-11Materiały do pobrania
43Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Młynek – Żytno2016-03-11Materiały do pobrania
44Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów2016-06-27Materiały do pobrania
45Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Lutomiersk2016-06-27Materiały do pobrania
46Budowa obwodnicy Wąglan w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726  2017-03-21Materiały do pobrania
47Rozbudowa DW 707 w rejonie skrzyżowania ulic Skierniewickiej i Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej - rozbudowa systemu odwodnienia2017-05-26Materiały do pobrania
48Przebudowa DW 482 w Łasku - budowa chodnika w ul. Warszawskiej pomiędzy szpitalem a ul. Jodłową2017-05-29Materiały do pobrania
49Rozbudowa DW 481 - budowa chodnika na odcinku Łask - Gorczyn 2017-05-29Materiały do pobrania
50Rozbudowa DW 726 w miejscowości Liciąża2017-05-29Materiały do pobrania
51Rozbudowa DW 716 od km 30+750 do 31+700 w Moszczenicy2017-06-05Materiały do pobrania
52Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Kolonia Zawady2017-07-14Materiały do pobrania
53Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna 2018-01-11Materiały do pobrania
54Budowa obwodnicy Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 7032018-01-11Materiały do pobrania
55Rozbudowa skrzyżowania DW 481, DW 482 i drogi gminnej w Sieradzu 2018-03-19Materiały do porbrania
56Rozbudowa DW 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę2018-03-19Materiały do pobrania
57Rozbudowa DW 726 na odcinku Opoczno - Żarnów2018-04-30Materiały do pobrania
58

Rozbudowa DW 784 na odcinku Stanisławice - Pławno

2018-05-14Materiały do pobrania
59Rozbudowa DW 476 - ul. Piłsudskiego w Bełchatowie 2018--10-26Materiały do pobrania
60Przebudowa DW 482 w miejscowości Próba2018-10-26Materiały do pobrania
61Przebudowa DW 483 w miejscowości Ważne Młyny2018-11-14Materiały do pobrania
62Przebudowa DW 713 na odcinku od km 52+681 do km  52+732 w Tomaszowie Mazowieckim2018-12-13Materiały do pobrania

63

Rozbudowa DW 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę  2019-02-19 Materiały do pobrania
64Rozbudowa DW 573 na odcinku granica województwa - Żychlin  2019-02-19 Materiały do pobrania
65Rozbudowa DW 479 ul. Uniejowskiej w Sieradzu, etap II  2019-02-19 Materiały do pobrania
66Rozbudowa DW 707 - poprawa odwodnienia ul. Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej 2019-02-19Materiały do pobrania
67Rozbudowa DW 726 ul. Tomaszowskiej w Rzeczycy 2019-02-19Materiały do pobrania
68Przebudowa DW 486 w Działoszynie 2019-02-19Materiały do pobrania
69Rozbudowa DW 480 na odcinku Chociw – Klęcz 2019-02-19Materiały do pobrania
70Rozbudowa DW 710 na odcinku przejścia przez miejscowość Kwasków2019-02-19Materiały do pobrania
71

Rozbudowa DW 583 na odcinku Bedlno – granica województwa 

2019-02-19Materiały do pobrania
72Rozbudowa DW 479 w miejscowości Ralewice2019-02-19Materiały do pobrania
73Przebudowa DW 713 w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od km 50+071 do km 50+0912019-04-08Materiały do pobrania
74Przebudowa DW 469 w miejscowości Opole, gmina Parzęczew2019-08-21
75Przebudowa DW 477 - ul. Wieluńskiej w Złoczewie 2019-08-21
76

Rozbudowa DW 483 - ul. Częstochowskiej w Szczercowie

2019-08-21

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze