Generalny Pomiar Ruchu

Generalne Pomiary Ruchu na drogach w Polsce odbywają się co 5 lat, a ich celem jest ustalenie, jaki jest rozkład natężenia ruchu na sieci dróg w kraju, z podziałem na poszczególnych zarządców.  Zebrane informacje są pomocne w analizach danych dot. dróg, których nawierzchnie są najbardziej narażone na uszkodzenia, stanu środowiska naturalnego, a także  bezpieczeństwa na poszczególnych trasach.

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi specjaliści analizują w ustalonych punktach na sieci dróg wojewódzkich natężenie ruchu i nanoszą swoje wnioski do specjalnych formularzy (pomiar ręczny).

Uzyskane dane pozwalają wyliczyć tzw. średni dobowy ruch w roku na poszczególnych trasach.  Pozwalają również na aktualizację informacji dot.: 

- modelowania prognozy ruchu,
- obliczeń przepustowości dróg, skrzyżowań, i węzłów,
- obliczeń konstrukcji nawierzchni drogowych,
- analiz w zakresie ochrony środowiska, w tym obliczeń hałasu i zanieczyszczeń powietrza,
- analiz ekonomicznych.

Wyniki Generalnych Pomiarów Ruchu w latach ubiegłych:

wyniki GPR 2015

wyniki GPR 2010

wyniki GPR 2005

wyniki GPR 2000

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze