Zmiana organizacji ruchu

Opiniowanie projektu stałej lub tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

Do wniosku należy dołączyć 1 egzemplarz  projektu organizacji ruchu, który zostanie zwrócony wraz z opinią. 4 egzemplarze projektu organizacji ruchu, który został uprzednio zaopiniowany przez ZDW w Łodzi  oraz  Komendę Wojewódzką Policji Sekcja Ruchu Drogowego  należy złożyć do uzgodnienia w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w Departamencie Infrastruktury.

Zaopiniowanie projektu w ZDW nie podlega opłacie skarbowej.


Kontakt: Wydział Dróg (42) 616 22 20

Wniosek

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze