Zajęcie pasa

 

 

Uzgodnienie lokalizacji i zajęcia pasa drogowego.

Dotyczy przyłączy sanitarnych i energetycznych, ogrodzenia działki, docieplenia elewacji, budowy schodów i pochylni, budowy lub przebudowy zjazdu - rozpatrywane na wniosek Inwestora lub Pełnomocnika posiadającego pisemne upoważnienie z załączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Miasta Łódź - Śródmieście, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 (wg stanu na dzień 01.07.2010 – 17,00 zł). 
Do wniosku należy dołączyć projekt budowlany lub wykonawczy inwestycji projektowanej w pasie drogowym zawierający min. proponowaną technologię prowadzenia robót 
rozbiórkowych, ziemnych i odtworzeniowych elementów pasa drogowego. Uzgodnienia nie podlegają opłacie skarbowej. Umieszczenie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi  wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za zajęcie terenu dla budowy urządzenia oraz opłat rocznych za jego umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej.

 

  • Opłata skarbową, należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łódź-Śródmieście:  

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

 

  • Opłaty za wystawione przez Rejony Dróg Wojewódzkich decyzje za zajęcia pasa drogowego, należy wpłacać na konto o nr: 

59 1240 3073 1111 0010 0335 6334

 


Kontakt: Wydział Dróg: (42) 616 22 20

POBIERZ WNIOSKI:
 
BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze