Szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w pasie drogi wojewódzkiej.

We wniosku należy możliwie dokładnie opisać lokalizację miejsca zdarzenia, okoliczności powstania szkody, prawdopodobną przyczynę oraz  wszelkie posiadane dokumenty związane ze szkodą jak : notatkę z policji, zdjęcia itp.


Zgłoszenie szkody nie podlega opłacie skarbowej.


Kontakt: Wydział Dróg (42) 616 22 21

zgloszenie_szkody__druk.doc

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze