Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
12.03.2015ZDW w ŁodziKoszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wŁodzi w roku 2015, z podziałem na zadania Dokumentacja z 02.02.2015
Wyjaśnienia z 11.02.2015
11.03.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich w 2015 r. z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 23.02.2015.
05.03.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od ok. km 8+200 do ok. km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki.

Dokumentacja z 18.02.2015.
02.03.2015ZDW w Łodzi

Badania geotechniczne wraz z oceną nośności konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich.

Dokumentacja z 13.02.2015.
Wyjaśnienia z 23.02.2015.
25.02.2015ZDW w Łodzi

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w 2015 r. z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 17.02.2015.
30.01.2015ZDW w Łodzi

Generalny Pomiar Ruchu 2015

Dokumentacja z 22.01.2015.
Wybór oferty
29.01.2015ZDW w ŁodziOczyszczanie dróg wojewódzkich w obszarach zabudowanych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2015 r., z podziałem na zadania.Dokumentacja z 19.12.2014
Wyjaśnienia z 26.01.2015
14.01.2015ZDW w ŁodziGENERALNY POMIAR RUCHU 2015.Dokumentacja z 31.12.2014.
Unieważnienie postępowania
07.01.2015ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR001, W-010301/70/ PWRPO/000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001.Dokumentacja z 27.11.2014
Dokumentacja tech. cz.1
Dokumentacja tech. cz.2
Dokumentacja tech. cz.3
Wyjaśnienia z 15.12.2014
Wyjaśnienia z 17.12.2014
Wyjaśnienia z 24.12.2014. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 07.01.2015
Wybór oferty
29.12.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od ok. km 62+820 do ok. km 63+430 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny.

Dokumentacja z 08.12.2014.
Wyjaśnienia z 18.12.2014
Wybór oferty

strona12345... 8

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze