Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
25.07.2016ZDW w Łodzi
Przebudowa części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Koluszkach na działce nr 246/2 obręb 5 Koluszki przy ul. 11 Listopada nr 74 w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich.
Dokumentacja z 21.06.2016.
14.07.2016ZDW w Łodzi

Badania geotechniczne wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Wadlew - Bełchatów.

Dokumentacja z 28.06.2016.
12.07.2016ZDW w Łodzi

Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze sprzątaniem pozimowym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 03.06.2016.
Wyjaśnienia z 13.06.2016.
Wyjaśnienia z 17.06.2016.
Wyjaśnienia z 29.06.2016.
04.07.2016ZDW w Łodzi

Wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych.

Dokumentacja z 16.06.2016.
Wyjaśnienia z 21.06.2016.
04.07.2016ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie remontu uszkodzonego przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 483.

Dokumentacja z 17.06.2016.
Wyjaśnienia z 23.06.2016
21.06.2016ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce.

Dokumentacja z 06.06.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.06.2016.
07.06.2016ZDW w Łodzi

Bieżąca konserwacja obiektów inżynierskich w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach.

Dokumentacja z dnia 23.05.2016
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2016.
Wybór oferty
01.06.2016ZDW w Łodzi

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich.

Dokumentacja z dnia 23.05.2016
Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.06.2016
Wybór oferty
23.05.2016ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta.

Dokumentacja z 12.04.2016.
Dokumentacja z 12.04.2016
Dokumentacja cz.2 z 12.04.2016
Wyjaśnienia z 29.04.2016. Zmiana terminu.
Wyjaśnienia z 13.05.2016. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 13.05.2016
Dokumentacja z 13.05.2016.
Wyjaśnienia z dnia 18.05.2016
Wyjaśnienia z 23.05.2016
Wyjaśnienia z 30.05.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.06.2016
16.05.2016ZDW w Łodzi

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2016, z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 04.04.2016.
Wyjaśnienia z 02.05.2016. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z dnia 18.05.2016
Informacja z otwarcia ofert z 25.05.2016
Wybór oferty dla zadań 2,3 i 5
Wybór oferty dla zadań 1 i 4

strona12345... 13

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze