Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
08.07.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu barier ochronnych stalowych w ciągu drogi woj. nr 713 w m. Gawrony oraz wykonanie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi woj. nr 726 w m. Bronów.

Dokumentacja z 22.06.2015.
Wyjaśnienia z 25.06.2015.
06.07.2015ZDW w ŁodziWymiana okien w budynku biura Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A.Dokumentacja z 17.06.2015.
Wyjaśnienia z 26.06.2015.
Wyjaśnienia z 01.07.2015.
01.07.2015ZDW w Łodzi

Opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki.

Dokumentacja z 16.06.2015.
Wyjaśnienia z 23.06.2015.
09.06.2015ZDW w Łodzi

Obsługa laboratoryjna robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi .

Dokumentacja z 01.06.2015.
Wybór oferty
08.06.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie bieżącej konserwacji obiektów inynierskich usytuowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Dokumentacja z 14.05.2015.
Unieważnienie postępowania dla zadań 1,4 i 5.
Wybór oferty dla zadania 2 i 3.
02.06.2015ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów od km 21+801,00 do km 30+293,81 w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000025/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR002,W-010301/71/PWRPO/1FR002.

Dokumentacja techniczna z 23.04.2015.
Dokumentacja z 23.04.2015.
Wyjaśnienia z 25.05.2015. Zmiana terminu.
Wyjaśnienia z 02.06.2015.
Wyjaśnienia z 03.06.2015. Zmiana terminu
27.05.2015ZDW w Łodzi

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach w roku 2015.

Dokumentacja z 19-05-2015
Wyjaśnienia z 21.05.2015.
Wybór oferty
14.05.2015ZDW w ŁodziOpracowanie operatów wodnoprawnych dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Łękawa w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa. Dokumentacja z 29.04.2015
Wyjaśnienia z 05.05.2015.
Wybór oferty
08.05.2015ZDW w ŁodziŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWYCH DLA POTRZEB BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2015 r. Z PODZIAŁEM NA ZADANIA. Dokumentacja z 29.04.2015
Wybór oferty
06.05.2015ZDW w Łodzi

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów m. Bychlew na odcinku od km 3+160 do km 4+700.

Dokumentacja z 21.04.2015.
Wyjaśnienia z 30.04.2015
Wybór oferty

strona12345... 10

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze