Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
24.09.2014ZDW w Łodzi

 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów m. Bychlew na odcinku od km 3+160 do km 4+700.

Dokumentacja z 09.09.2014.
Wyjaśnienia z dn 10.09.2014
23.09.2014ZDW w ŁodziMontaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.Dokumentacja z dn. 12.09.2014
19.09.2014ZDW w ŁodziDostawa wraz z wyładunkiem palików do montażu siatki przeciwśnieżnej na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2014 r. w łącznej ilości 11 800 szt..Dokumentacja z dnia 11.09.2014
12.09.2014ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 w Poddębicach, od km 5+268,53 do km 5+387,91 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek.Dokumentacja z dnia 22.08.2014
Dokumentacja projektowa
11.09.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej, opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz w ramach zadania pn. Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

Dokumentacja z 02.09.2014.
Wyjaśnienia z 08.09.2014
10.09.2014ZDW w Łodzi

Remont budynku administracyjno-socjalnego w Obwodzie Drogowym w Uniejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

Dokumentacja z 25.08.2014.
Wyjaśnienia z 5.09.2014.
10.09.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej, opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask.

Dokumentacja z 02.09.2014.
09.09.2014ZDW w ŁodziPrzebudowa przejazdu kolejowego km 23+328,76 w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich.Dokumentacja z dnia 22.08.2014
Unieważnienie postępowania
03.09.2014ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Brójce - Kurowice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego nr: W-010301/000030/WPF, W-010301/10/PWRPO/000085/WPF i W-010301/70/PWRPO/000085/101WP.

Dokumentacja z dnia 19.08.2014
Dokumentacja projektowa
Wyjaśnienia z 29.08.2014.
27.08.2014ZDW w Łodzi

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka, etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600" w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000033/WPF, W-010301/10/PWRPO/000078/WPF i W-010301/70/PWRPO/000078/101WP

Dokumentacja z 22.07.2014.
Dokumentacja techniczna z 22.07.2014.
Dokumentacja techniczna z 22.07.2014.
Dokumentacja techniczna z 22.07.2014.
Dokumentacja techniczna z 22.07.2014.
Wyjaśnienia z 12.08.2014. Zmiana terminu.
Wyjaśnienia z dn 19.08.2014
Wyjaśnienia z dn 21.08.2014

strona12345... 22

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze