Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
09.04.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2015 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Dokumentacja z 25.03.2015.
07.04.2015ZDW w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla 4 zadań.

Dokumentacja z 27.03.2015.
02.04.2015ZDW w Łodzi

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W 010301/10/PWRPO/1FR001 I W 010301/71/PWRPO/1FR001

Dokumentacja techniczna z 18.03.2015
Dokumentacja z 18.03.2015
02.04.2015ZDW w ŁodziWykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w ramach zadania pn. Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1.Dokumentacja z 18.03.2015
Wyjaśnienia z 24.03.2015.
19.03.2015ZDW w ŁodziDostawa masy bitumicznej na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy bitumicznej na gorąco z podziałem na zadania.Dokumentacja z 11.03.2015
Wybór oferty dla Zad. 1 i 3. Unieważnienie Zad. 2.
16.03.2015ZDW w ŁodziWykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn.Dokumentacja z 27.02.2015.
Wyjaśnienia z 10.03.2015
12.03.2015ZDW w ŁodziPrzeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, samochodów, ciągników, mercedesów Unimog z podziałem na zadania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2015 roku.Dokumentacja z 04.03.2015
Wyjaśnienia z 06.03.2015. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 09.03.2015. do zadania nr 6
Wyjaśnienia z 12.03.2015. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 17.03.2015. do zadań 1,2,3,4,7,9,11,13
12.03.2015ZDW w ŁodziKoszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wŁodzi w roku 2015, z podziałem na zadania Dokumentacja z 02.02.2015
Wyjaśnienia z 11.02.2015
11.03.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na sieci dróg wojewódzkich w 2015 r. z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 23.02.2015.
Wyjaśnienia z 05.03.2015.
05.03.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku od ok. km 8+200 do ok. km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m. Koluszki.

Dokumentacja z 18.02.2015.
Wyjaśnienia z 02.03.2015.
Wyjaśnienia z 03.03.2015. Zmiana terminu

strona12345... 9

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze