Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
08.09.2015ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - I Etap.Dokumentacja z 03.08.2015
Dokumentacja tech. cz.2
Dokumentacja tech. cz.1
17.08.2015ZDW w ŁodziWykonanie dokumentacji projektowej - Aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728.Dokumentacja z 30.07.2015
Dokumentacja tech.
17.08.2015ZDW w ŁodziPrzebudowa przejazdu kolejowego km 23+328,76 DW 707 w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich. Dokumentacja z 30.07.2015
06.08.2015ZDW w Łodzi

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 - rozbudowa chodnika zlokalizowanego przy rondzie w Strykowie wraz z rozbiórką budynków w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich.

Dokumentacja 20.07.2015.
05.08.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie remontu chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 583 w m. Żychlin od km 4+210 do 4+730 strona prawa.

Dokumentacja 16.07.2015.
03.08.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.

Dokumentacja 17.07.2015.
Wyjaśnienia z 29.07.2015
23.07.2015ZDW w ŁodziWykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku Pabianice - Dłutów w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów wraz z budową obwodnicy m. Dłutów.Dokumentacja z 8.07.2015.
Wybór oferty - unieważnienie
21.07.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych.

Dokumentacja z 6.07.2015.
Wybór oferty
21.07.2015ZDW w Łodzi

Wykonanie bieżącej konserwacji obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi - 3 zadania.

Dokumentacja z 6.07.2015.
Unieważnienie postępowania
21.07.2015ZDW w Łodzi

Wymiana włazów studni kanalizacji deszczowej i skrzynek ulicznych wpustów deszczowych wraz z regulacją, w pasach dróg wojewódzkich, z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 6.07.2015.
Wyjaśnienia z 16.07.2015. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 03.08.2015

strona12345... 11

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze