Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
24.04.2014ZDW w Łodzi

Opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki.

Dokumentacja z 16.04.2014.
Wyjaśnienia z 23.04.2014. Zmiana terminu.
22.04.2014ZDW w Łodzi

Projekt i budowa ogrodzenia rowu otwartego odwadniającego drogę wojewódzką nr 703 w m. Wilczkowice w km: 28+000 ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek.

Dokumentacja z 07.04.2014.
18.04.2014ZDW w Łodzi

Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Zaosie w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego nr: W-010301/000040/WPF, W-010301/10/PWRPO/000084/WPF i W-010301/70/PWRPO/000084/101WP


Dokumentacja z 10.04.2014.
Dokumentacja projektowa
17.04.2014ZDW w Łodzi

Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w 2014 r. dla RDW Bełchatów.

Dokumentacja z 8.04.2014.
16.04.2014ZDW w ŁodziUtrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW w Łodzi w roku 2014
z podziałem na zadania
Dokumentacja z dnia 07.03.2014
27.03.2014ZDW w Łodzi

Opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda - Działoszyn w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn. 

Dokumentacja z 19.03.2014.
Wyjaśnienia z 25.03.2014. Zmiana terminu.
Wybór oferty
27.03.2014ZDW w Łodzi

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.

Dokumentacja z 17.03.2014.
Unieważnienie postępowania
27.03.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie oznakowania poziomego na rok 2014 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Dokumentacja z 12.03.2014.
Wyjaśnienia z 21.03.2014.
Wybór oferty
25.03.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie przeglądów pięcioletnich (szczegółowych) obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim.


Dokumentacja z 17.03.2014.
Wyjaśnienia z 20.03.2014.
Wybór oferty
24.03.2014ZDW w Łodzi

Koszenie trawników, poboczy i rowów przydrożnych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2014.

Dokumentacja z 14.02.2014.
Wyjaśnienia z dn 05.03.2014
Wybór oferty

strona12345... 19

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze