Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
30.01.2015ZDW w Łodzi

Generalny Pomiar Ruchu 2015

Dokumentacja z 22.01.2015.
29.01.2015ZDW w ŁodziOczyszczanie dróg wojewódzkich w obszarach zabudowanych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2015 r., z podziałem na zadania.Dokumentacja z 19.12.2014
Wyjaśnienia z 26.01.2015
14.01.2015ZDW w ŁodziGENERALNY POMIAR RUCHU 2015.Dokumentacja z 31.12.2014.
Unieważnienie postępowania
07.01.2015ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR001, W-010301/70/ PWRPO/000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001.Dokumentacja z 27.11.2014
Dokumentacja tech. cz.1
Dokumentacja tech. cz.2
Dokumentacja tech. cz.3
Wyjaśnienia z 15.12.2014
Wyjaśnienia z 17.12.2014
Wyjaśnienia z 24.12.2014. Zmiana terminu
Wyjaśnienia z 07.01.2015
29.12.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku od ok. km 62+820 do ok. km 63+430 w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Nowa Brzeźnica - Ważne Młyny.

Dokumentacja z 08.12.2014.
Wyjaśnienia z 18.12.2014
Wybór oferty
17.12.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 702 i Nr 703 w m. Piątek wraz z rozbudową DW 702 od ok. km 19+373 do ok. km 19+670 i rozbudową DW 703 od ok. km 51+112 do ok. km 51+610 ramach zadania pn.: Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1.

Dokumentacja z 01.12.2014.
Wybór oferty
17.12.2014ZDW w Łodzi

Rozbudowa systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 703 w miejscowości Wólka na odcinku od km 16+000 do km 16+400 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich.

Dokumentacja z 02.12.2014.
Dokumentacja techniczna z 02.12.2014.
Wybór oferty
16.12.2014ZDW w ŁodziPełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka, etap I: od km 29+300 do km 32+886,50, etap II: od km 32+886,50 do km 34+600 w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000033/WPF, W-010301/10/PWRPO/000078/WPF i W-010301/70/PWRPO/000078/101WPDokumentacja z 01.12.2014.
Dokumentacja techniczna z 01.12.2014. cz.1
Dokumentacja techniczna z 01.12.2014. cz.2
Wybór oferty
29.10.2014ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,5 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków w ramach zadania pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000006/WPF, W-010301/10/PWRPO/000086/WPF, W-010301/70/PWRPO/000086/101WP.

Dokumentacja z 14.10.2014.
Dokumentacja techniczna z 14.10.2014.
Wyjaśnienia z 20.10.2014
Wyjaśnienia z 24.10.2014
Wybór oferty
23.10.2014ZDW w ŁodziWykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (PF-U) oraz opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki - Łaznów w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski.Wyjaśnienia z 16.10.2014
Dokumentacja z dn. 15.10.2014
Wyjaśnienia z 21.10.2014. Zmiana terminu.
Wyjaśnienia z 23.10.2014
Wybór oferty

strona12345... 7

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze