Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
07.01.2015ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000023/WPF, W-010301/10/PWRPO/000079/WPF, W-010301/10/PWRPO/1FR001, W-010301/70/ PWRPO/000079/101WP oraz W-010301/71/PWRPO/1FR001.Dokumentacja z 27.11.2014
Dokumentacja tech. cz.1
Dokumentacja tech. cz.2
Dokumentacja tech. cz.3
29.10.2014ZDW w Łodzi

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 od km 21+603,5 do km 21+700,5 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków w ramach zadania pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich oraz zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego i planie finansowym jednostki nr: W-010301/000006/WPF, W-010301/10/PWRPO/000086/WPF, W-010301/70/PWRPO/000086/101WP.

Dokumentacja z 14.10.2014.
Dokumentacja techniczna z 14.10.2014.
Wyjaśnienia z 20.10.2014
Wyjaśnienia z 24.10.2014
Wybór oferty
23.10.2014ZDW w ŁodziWykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (PF-U) oraz opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki - Łaznów w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski.Wyjaśnienia z 16.10.2014
Dokumentacja z dn. 15.10.2014
Wyjaśnienia z 21.10.2014. Zmiana terminu.
Wyjaśnienia z 23.10.2014
Wybór oferty
15.10.2014ZDW w Łodzi

Montaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na 2 zadania.

Dokumentacja z 7.10.2014.
Wybór oferty
10.10.2014ZDW w Łodzi

Remont budynku administracyjno-socjalnego w Obwodzie Drogowym w Uniejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

Dokumentacja z 25.09.2014.
Wybór oferty
24.09.2014ZDW w Łodzi

 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów m. Bychlew na odcinku od km 3+160 do km 4+700.

Dokumentacja z 09.09.2014.
Wyjaśnienia z dn 10.09.2014
Unieważnienie postępowania
23.09.2014ZDW w ŁodziMontaż wraz z późniejszym demontażem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimowym 2014-2015 zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.Dokumentacja z dn. 12.09.2014
Wybór oferty dla zad. 1, 2 i 4. Unieważnienie postępowania dla zad.3 i 5
19.09.2014ZDW w ŁodziDostawa wraz z wyładunkiem palików do montażu siatki przeciwśnieżnej na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2014 r. w łącznej ilości 11 800 szt..Dokumentacja z dnia 11.09.2014
Wybór oferty
12.09.2014ZDW w ŁodziRozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 w Poddębicach, od km 5+268,53 do km 5+387,91 wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek.Dokumentacja z dnia 22.08.2014
Dokumentacja projektowa
Wybór oferty
11.09.2014ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Koncepcji programowej, opracowanie niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz w ramach zadania pn. Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

Dokumentacja z 02.09.2014.
Wyjaśnienia z 08.09.2014
Wybór oferty

strona12345... 7

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze