Przetargi

Termin przetarguMiejsce przetarguTemat przetarguDokumentyOferty
08.08.2016ZDW w Łodzi

Remont drogi wojewódzkiej nr 710 w Konstantynowie Łódzkim od km 8+366,34 do km 10+066,07.

Dokumentacja z 22.07.2016.
Dokumentacja techniczna z 22.07.2016.
03.08.2016ZDW w Łodzi

Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów.

Dokumentacja z 18.07.2016.
01.08.2016ZDW w Łodzi

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasów dróg wojewódzkich do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych obcych podmiotów.

Dokumentacja z 20.07.2016.
25.07.2016ZDW w Łodzi

Przebudowa części administracyjnej budynku Obwodu Dróg Wojewódzkich w Koluszkach na działce nr 246/2 obręb 5 Koluszki przy ul. 11 Listopada nr 74 w Koluszkach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

Dokumentacja z 21.06.2016.
Info z dnia 12.07.2016. Zmiana terminu
25.07.2016ZDW w Łodzi

Remont drogi wojewódzkiej nr 784 relacji Radomsko - Św. Anna w miejsc. Gidle, ul. Wolności, w zakresie lokalizacji miejsc postojowych, administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie.

Dokumentacja z 07.07.2016
14.07.2016ZDW w Łodzi

Badania geotechniczne wraz z oceną konstrukcji nawierzchni jezdni dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 485 Wadlew - Bełchatów.

Dokumentacja z 28.06.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2016.
12.07.2016ZDW w Łodzi

Zimowe utrzymanie pasów drogowych wraz ze sprzątaniem pozimowym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania.

Dokumentacja z 03.06.2016.
Wyjaśnienia z 13.06.2016.
Wyjaśnienia z 17.06.2016.
Wyjaśnienia z 29.06.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2016.
04.07.2016ZDW w Łodzi

Wykonanie studiów wykonalności dla 4 zadań inwestycyjnych.

Dokumentacja z 16.06.2016.
Wyjaśnienia z 21.06.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.07.2016.
Wybór oferty
04.07.2016ZDW w Łodzi

Zaprojektowanie i wykonanie remontu uszkodzonego przepustu drogowego pod drogą wojewódzką nr 483.

Dokumentacja z 17.06.2016.
Wyjaśnienia z 23.06.2016
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.07.2016.
21.06.2016ZDW w Łodzi

Pełnienie nadzoru autorskiego dotyczącego Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce.

Dokumentacja z 06.06.2016.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.06.2016.
Wybór oferty

strona12345... 14

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze