Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Kontakt mailowy dot. konsultacji: konsultacje@zdw.lodz.pl

temat konsultacji do pobrania
 Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa Materiały (zip)
 Budowa obwodnicy Białej Rawskiej Materiały (zip)
 Podsumowanie konsultacji społecznych wschodniej obwodnicy Bełchatowa Materiały (zip)
 Podsumowanie konsultacji społecznych obwodnicy Białej Rawskiej Materiały (zip)
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów (odcinek na terenie gminy Opoczno) Materiały (zip)
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Opoczno - Żarnów (odcinek na terenie gminy Żarnów) Materiały (zip)
BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze