Reklama

Umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

Rozpatrywane na wniosek Inwestora lub Pełnomocnika posiadającego pisemne upoważnienie z załączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście nr konta 08  1560 0013 2025 0305 5133 0016 (wg stanu na dzień 01.07.2010 – 17,00 zł).

Do wniosku należy dołączyć szkic z proponowaną lokalizacją reklamy wykonany na mapie w skali 1:500 lub 1:1000, podanymi wymiarami tablicy reklamowej oraz sposobu jej posadowienia na gruncie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamy w pasie drogowy mogą być umieszczane wyłącznie w obszarze zabudowanym.


Umieszczenie reklamy wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat rocznych.

UWAGA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że o wydanie decyzji administracyjnej, na umieszczanie reklam kandydatów startujących w Wyborach, mogą ubiegać się jedynie osoby, które posiadają umocowanie prawne Komitetu Wyborczego danego kandydata.

 


Kontakt: (42) 616 22 86

Wniosek ogólny

Wniosek_zajęcie

Wniosek_przedłużenie

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze