Zjazdy

Uzgodnienie lokalizacji lub zmianę lokalizacji zjazdu indywidualnego lub publicznego. Rozpatrywane na wniosek Inwestora lub Pełnomocnika posiadającego pisemne upoważnienie z załączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej wniesionej na konto Urzędu Skarbowego Łódź- Śródmieście nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 (wg stanu na dzień 01.07.2010 – 17,00 zł).


Do wniosku należy dołączyć mapę w skali 1:500 lub 1:1000 ze wskazaną proponowaną lokalizacją zjazdu, numerami działek pasa drogowego oraz działki dla której uzgadnia się lokalizację zjazdu. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu publicznego podlega opłacie skarbowej. (wg stanu na dzień 01.07.2010 – 82,00 zł wniesionej na konto US Łódź-Śródmieście).


Kontakt: Wydział Dróg (42) 616 22 86

Wniosek

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze