Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt  pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków" w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich"

Oś Priorytetowa: I. Infrastruktura Transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

Całkowita wartość projektu: 881 690.10 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  735 127,48 

Okres realizacji projektu:  2014 - 2015

Zakres prac obejmuje:

Inwestycja polegała na budowie kładki dla pieszych zlokalizowanej około 5,0 m od krawędzi istniejącego mostu. Nowoprojektowana kładka dla pieszych charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- rozpiętość (teoretyczna): 32,70 m,

- długość pomostu: 33,50 m,

- długość całkowita (ze skrzydłami): 42,70 m,

- szerokość całkowita: 3,30 m,

szerokości użytkowe:

* część piesza (chodnik): 2,50 m,

* gzymsy: 2 x 0,40 m = 0,80 m,

- kat skrzyżowania osi podłużnej kładki z osia rzeki: ~80,00*

- spadek poprzeczny jednostronny w kierunku ścieku: 2,0%.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu łódzkiego, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Celami pośrednimi, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji są:

1.    Poprawa bezpieczeństwa użytkowników korzystających z przedmiotowej drogi w obrębie istniejącego mostu w m. Będków,

2.    Poprawa spójności funkcjonalno - przestrzennej m. Będków,

3.    Poprawa dostępności do terenów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie,

4.    Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

    

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze