Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Podprojekt  pn. "Ekspertyzy/ doradztwo, badania, analizy i publikacje związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego".

 

Oś Priorytetowa: VII. Pomoc techniczna.

Działanie: Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ

Tytuł podprojektu: Ekspertyzy/ doradztwo, badania, analizy i publikacje związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

  • Wartość podprojektu w roku 2014   - 500 000,00PLN

w tym:  dofinansowanie  425 000,00 PLN;  wkład własny 75 000,00 PLN

  • Wartość podprojektu w roku 2015   - 500 000,00PLN

w tym:  dofinansowanie  425 000,00 PLN;  wkład własny 75 000,00 PLN

Zakres prac obejmuje:

W ramach projektu sfinansowane zostanie opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w ramach RPO WŁ.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze