Projekty unijne

powrót do listy atykułów


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budzetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

 

Projekt   pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”.

Oś priorytetowa: I Infrastruktura transportowa.

Działanie: I.1 Drogi.

 

Wartość projektu: 122,71 mln zł,

Dofinansowania ze środków RPO: 99,35 mln zł,

Długość odcinka: 29,4 km

Realizacja inwestycji: 2010 2012 r.

 

 

  

 

   

 

    

 

   

 

   

 

Efekty projektu. 

W wyniku realizacji projektu uzyskano ok. 29,4 km drogi o klasie technicznej drogi - G i nawierzchni przystosowanej do przenoszenia ruchu ciężkiego ( 115kn/oś),  w tym nowy odcinek - obwodnica miasta Stryków ok. 3 km.

Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego. Projekt wpisuje się w cele dróg krajowych łącząc dwie z nich, nr 1 i nr 14. Rozbudowa drogi poprawiła stan sieci transportowej województwa i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a w jego północnej części wzmocniła powiązanie układu regionalnego województwa z transeuropejską siecią transportową TEN-T, ułatwiła również realizację strategicznego ponadregionalnego centrum logistycznego planowanego w rejonie Strykowa.

Projekt jest spójny z politykami horyzontalnymi UE, gdyż wpłynął na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska (mniejsze zanieczyszczenie i hałas).

Podmiotem zaangażowanym w realizację Projektu (dot. obwodnicy miasta Stryków) było miasto Stryków.  

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze