Projekty unijne

powrót do listy atykułów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

Projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”

Całkowita wartość projektu: 55 151 666, 41 PLN,

Dofinansowanie RPO: 40 585 456, 86 PLN, 

Termin realizacji: 2009-2012.

Zakres projektu obejmował:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku – 15,94 km,
- budowę ciągów pieszo- rowerowych – 6,34 km,
- przebudowę skrzyżowań – 18 szt.,
- budowę/przebudowę zatok autobusowych – 18 szt,
- budowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich – 12 szt.

Charakterystyczne parametry drogi wojewódzkiej po przebudowie:

- klasa drogi – G,
- obciążenie – 115 KN/oś,
- kategoria obciążenia ruchem – KR4,
- szerokość pasów ruchu – 3,5m.

Projekt jest zgodny z celami działania I.1 Drogi; I Osi Priorytetowej RPO WŁ, z celem oraz powiązaniem regionalnej i lokalnej sieci dróg, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, poszerzeniem szlaków komunikacyjnych w regionie dla podróżujących oraz podniesieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie.

   

    

   

   

   

   

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze