Projekty unijne

powrót do listy atykułów


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Projekt został wdrożony w latach 2010 - 2011 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i współfinansowany był w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013, w ramach Priorytetu I - Infrastruktura transportowa, Działanie I.5 - Inteligentne systemy transportu.
Wartość projektu to 9 524 256,78 zł.

Jest to drugi tego typu projekt w Polsce. Wcześniej podobne rozwiązanie (na taką skalę) wdrożono jedynie we Wrocławiu.

Czemu ma służyć projekt?.

Wdrożenie projektu Inteligentnego systemu transportu ma na celu monitorowanie i ochronę, przed niszczeniem, dróg wojewódzkich podległych Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi. System składa się z 8 stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (WAGI i KAMERY), 17 stacji monitoringu ruchu drogowego - (KAMERY), 2 urządzeń do potwierdzenia konieczności eliminacji z ruchu podejrzanego pojazdu (WAGI PRZENOŚNE), infrastruktury informatycznej do przesyłu i gromadzenia danych oraz specjalistycznego oprogramowania. Kamery posiadają również radar do pomiaru prędkości.

 

Co jest badane?.

Każde stanowisko wagowe dokonuje pomiaru następujących parametrów:

-        obciążenia (nacisk) osi (równomierność załadunku),

-        prędkość każdej osi,

-        całkowite obciążenie wszystkich osi,

-        ilości osi pojazdu,

-        rozstaw osi pojazdu,

-        długość pojazdu,

-        prędkość pojazdu (również punkty wideomonitoringu),

-        maksymalne dopuszczalne obciążenie pojazdu - możliwa edycja danych zapisanych w systemie w wyniku zmiany prawa,

-        klasyfikacja według europejskich schematów, z możliwością wprowadzenia zmian według liczby i rozstawu osi,

-        data i godzina przejazdu.

 

Jak funkcjonuje system?.

Po wykryciu pojazdu o nacisku osi przekraczającej 100 kN lub po wykryciu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej dla danego typu pojazdu, sterownik wagi selekcyjnej umieszczonej w nawierzchni, powoduje zapisanie danych o pojeździe wraz ze zdjęciem i numerem tablic rejestracyjnych. Dane zostają przesłane łączem bezprzewodowym do serwera centralnego, gdzie zostaje pojazd dopisany do listy alertów dla danej lokalizacji. Dostęp on-line do listy alertów z dowolnego miejsca poprzez łącza bezprzewodowe, pozwala służbom takim jak Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja, na zidentyfikowanie pojazdu  w terenie w niedalekiej odległości od stacji preselekcyjnej, zatrzymanie go i skierowanie do najbliższego wyznaczonego punktu szczegółowej kontroli. Wykryte pojazdy przeciążone są zapisywane dodatkowo w systemie dla celów statystycznych oraz prewencyjnych w stosunku do przewoźników, których pojazdy nagminnie łamią przepisy o dopuszczalnych naciskach. Dodatkowo system gromadzi również dane o pojazdach poszukiwanych.

 

Stacje do ważenia pojazdów znajdują się w następujących miejscach:

 

1.      Droga woj. nr 713 Rokiciny - Ujazd - waga jednostronna na pasie w kierunku m. Ujazd, zlokalizowana w m. Buków (GPR10080), powiat tomaszowski, gmina Ujazd.

2.      Droga woj. nr 713 Ujazd - Tomaszów Mazowiecki - waga jednostronna na pasie w kierunku m. Ujazd zlokalizowana w m. Komorów (GPR10081), powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Mazowiecki.

3.      Droga woj. nr 715 Ujazd - waga jednostronna zlokalizowana pomiędzy skrzyżowaniem drogi na Mącznik, a rondem (skrzyżowaniem z drogą 713) powiat tomaszowski, gmina Ujazd.

4.      Droga woj. nr 725 Rawa Mazowiecka - Biała Rawska waga jednostronna  na pasie w kierunku m. Biała Rawska, zlokalizowana w m. Wólka Lesiewska (GPR10110), powiat rawski, gmina Biała Rawska.

5.      Droga 725 gr. województwa - Biała Rawska waga jednostronna na pasie  w kierunku m. Biała Rawska, zlokalizowana w okolicach m. Wola Chojnata - Krukówka, powiat rawski, gmina Biała Rawska.

6.      Droga woj. nr 473 gr. województwa - Uniejów - waga jednostronna na pasie w kierunku m. Uniejów, zlokalizowana w m. Brzeziny, powiat poddębicki, gmina Uniejów.

7.      Droga woj. nr 708 Stryków - Brzeziny - waga dwustronna zlokalizowana w m. Kolonia Niesułków (GPR10070), powiat zgierski, gmina Stryków.

8.      Droga woj. nr 473 Porczyny- Dąbrówka - waga dwustronna zlokalizowana   na wysokości w m. Malenie, powiat poddębicki, gmina Poddębice.

 

*(GPR ....) - punkty pomiaru natężenia ruchu. Wykaz punktów na stronie: www.zdw.lodz.pl

 

Punkty wideomonitoringu dróg wojewódzkich zostaną zainstalowane w następujących miejscach:

 

1.      Rogóźno - nr drogi: 481, powiat łaski, gmina Widawa.

2.      Masłowice (skrzyżowanie w pobliżu kościoła) - nr drogi: 481, powiat wieluński, gmina Wieluń.

3.      Kwasków - nr drogi: 710, powiat sieradzki, gmina Błaszki.

4.      Szadek - nr drogi: 710, powiat zduńskowolski, gmina Szadek.

5.      Lutomiersk - nr drogi: 710, powiat pabianicki, gmina Lutomiersk.

6.      Bogdanka - nr drogi: 715, powiat brzeziński, gmina Brzeziny.

7.      Krzyszkowice - nr drogi: 702, powiat łęczycki, gmina Piątek.

8.      Chruślin (Kościół) - nr drogi: 703, powiat łowicki, gmina Bielawy.

9.      Wilczkowice - nr drogi: 703, powiat łęczycki, gmina Łęczyca.

10.  Bogumiłowice - nr drogi: 483, powiat pajęczański, gmina Sulmierzyce.

11.  Huta Dłutowska - nr drogi: 485, powiat pabianicki, gmina Dłutów.

12.  Brójce - nr drogi: 714, powiat łódzki wschodni, gmina Brójce.

13.  Moszczenica - nr drogi: 716, powiat piotrkowski, gmina Moszczenica.

14.  Wale - nr drogi: 726, powiat tomaszowski, gmina Czerniewice.

15.  Miedzna Drewniana - nr drogi: 726, powiat opoczyński, gmina Białaczów.

16.  Zelów - nr drogi: 484, powiat bełchatowski, gmina Zelów.

17.  Modlna - nr drogi: 708. powiat zgierski, gmina Ozorków.

 

 

Jakie są skutki przeciążeń na drogach?.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi systematycznie modernizuje sieć dróg i dostosowuje ich nośność do wartości 115 kN, obowiązującej w krajach należących do Unii Europejskiej. W chwili obecnej większość dróg wojewódzkich nie posiada jeszcze docelowej wytrzymałości. Ruch pojazdów ciężkich, a w szczególności pojazdów przeciążonych, powoduje powstawanie spękań i ubytków w nawierzchni. Negatywne oddziaływanie na nawierzchnię potęgują dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne - np. długie zimy. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu jest skrócenie żywotności odcinków dróg, a spękania i ubytki w nawierzchni stanowią często bezpośrednie zagrożenie dla życia kierowców i stanu technicznego pojazdów. Dodatkowo przeciążone pojazdy powodują powstawanie większych wibracji, co niekorzystnie wpływa na obiekty znajdujące się w pobliżu dróg oraz zużywają większe ilości paliwa, co powoduje zwiększenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów, a w efekcie negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

 

Przejazd drogą jednego ciągnika siodłowego z przyczepą o wadze wyższej o 30% od prawidłowej = przejazd ok. 200 000 samochodów osobowych

 

    

   

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze