Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Już od jutra zostanie otwarty dla ruchu odcinek między Szpinalowem a DK1 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484. Rozpoczęły się odbiory robót na odcinku od Łękawy do Kamieńska.

Przypomnijmy, że zakres prac obejmował: rozbudowę jezdni przez jej rozbiórkę i budowę nowej konstrukcji wraz z jej wzmocnieniem („materace” i kolumny kamienne), rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich i budowę nowych (most na Kamionce, przepust na Jeziorce) przebudowę i rozbudowę skrzyżowań w tym nowego ronda w miejscowości Kalisko, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągu pieszo-rowerowego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Roboty obejmowały 8,3 km drogi, a wartość projektu to 32,7 mln zł.

Przypomnijmy, że pod koniec października zakończyły się roboty na odcinku między Bełchatowem a Łękawą.

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze