Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zakończyły się roboty w Uniejowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473, gdzie rozbudowano skrzyżowanie ulic: Dąbskiej, Polnej i Wschodniej. Trwają procedury odbiorcze.

Zakres inwestycji obejmował: rozbudowę jezdni przez jej rozbiórkę i budowę nowej konstrukcji, budowę sygnalizacji świetlnej, chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia, oświetlenie uliczne, rozbiórkę budynku. Skrzyżowanie zmieniło geometrię poprzez korektę łuków.

Głównym celem tej inwestycji, była poprawa bezpieczeństwa, a projekt realizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jego wartość, to 2,7 mln zł.

     

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze