Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

W Pabianicach rozpoczyna się pierwszy etap inwestycji, w ramach której rozbudowie poddana zostanie droga wojewódzka nr 485. Pierwsze roboty ruszą na ulicy Jutrzkowickiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świetlickiego do granicy miasta.

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczęta będzie niezbędna wycinka drzew, później drogowcy wejdą z właściwymi robotami na ww. odcinek. W przyszłym roku, po uzyskaniu przez wykonawcę decyzji ZRID, uruchomiony będzie pozostały zakres prac.

Przypomnijmy, że długość całego, przewidzianego do rozbudowy, pabianickiego odcinka, DW 485 wynosi 2,3 km.

Zakres rzeczowy inwestycji:

 - rozbiórka i budowa nawierzchni jezdni,

 - przebudowa i rozbudowa skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki oraz Jutrzkowickiej i Świetlickiego),

 - rozbiórka i budowa zjazdów,

 - budowa zatok autobusowych,

 - rozbiórka i budowa chodników,

 - rozbiórka i budowa przepustów,

 - rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy drogowego),

 - budowa oświetlenia drogowego,

 - przebudowa kolidujących sieci infrastruktury,

 - rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę,

 - budowa zatok postojowych,

-  budowa ścieżki rowerowej.

Inwestycja odbywa się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a koszt robót wynosi 26, 99 mln zł.

Projekt jest planowany do dofinansowania ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze