Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Ponad 34 mln zł, tyle będą kosztowały roboty, na nowym odcinku DW 707, w powiecie rawskim. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozstrzygnął przetarg na budowę nowego odcinka trasy wojewódzkiej.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbudowę i budowę skrzyżowań,

- rozbudowę drogi gminnej nr 1131011 i powiatowej  nr 41051,

- budowę chodników,

- dróg serwisowych,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę i przebudowę zatok autobusowych,

- budowę zatok do kontroli pojazdów (dla Policji i ITD)

- budowę przepustów,

- budowę kanalizacji deszczowej, rowów krytych i otwartych,

- budowę oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji sieci teletechnicznych.

2,8 km nowej drogi ma powstać do 30.10.2020 roku.

Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków RPO WŁ 2014-2020.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze