Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Na ulicy Uniejowskiej w Sieradzu, trwają roboty przy rozbudowie drogi nr 479. Na 600 metrowym odcinku prowadzona jest wymiana gruntu pod konstrukcję nowej jezdni. Drogowcy prowadzą również roboty przy budowie kanalizacji deszczowej.

Przypomnijmy, że prace obejmują odcinek od granicy miasta do cmentarza (2,4 km). Wartość zadania to 12,79 mln zł, a ich koniec planowany jest do końca października przyszłego roku.

W ramach zadania przewiduje się dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G (droga główna).

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- przebudowę przepustu,

- rozbiórkę i budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z drogami dojazdowymi

- rozbiórkę i budowę rowów drogowych,

- rozbiórkę i budowę oświetlenia drogowego,

- budowę zasilania dla sygnalizacji świetlnej,

- przebudowę sieci elektrotechnicznej,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę dróg gminnych i powiatowej.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze