Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Trwają prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 726 w Inowłodzu. Drogowcy wykonali już lewą stronę jezdni, do warstwy wiążącej, wraz nowym rondem, które powstało w rejonie skrzyżowana z drogą powiatową. Trwają roboty przy wymianie konstrukcji jezdni, po stronie prawej oraz na dojazdach i skrzyżowaniach z drogami publicznymi.

W ramach zadania, rozbudowie został poddany odcinek o długości 800 metrów. Zakres robót obejmuje m.in.:

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni wraz z odcinkową zmianą przebiegu drogi,

- rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,

- budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę, przebudowę i likwidację rowów drogowych otwartych i krytych, rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi,

- budowę zbiornika retencyjnego - infiltracyjnego wraz z dojazdem,

- budowę oświetlenia drogowego, przebudowę dróg gminnych nr 116189E i nr 116170B, powiatowej nr 4313E i krajowej nr 48.

Inwestycja dofinansowania jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a wartość projektu to 10,2 mln zł.  Przypomnijmy, że wcześniej rozbudowie poddano odcinki DW 726 od Opoczna do Inowłodza.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze