Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 485, na odcinku przejścia przez Pabianice. Inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ma być gotowa do końca sierpnia 2020 r., a jej koszt to blisko 27 ml zł.

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu przez wykonawcę niezbędnych pozwoleń,  ruszą roboty drogowe. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 - rozbiórka i budowa nawierzchni jezdni,

 - przebudowa i rozbudowa skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki),

 - rozbiórka i budowa zjazdów,

 - budowa zatok autobusowych,

 - rozbiórka i budowa chodników,

 - rozbiórka i budowa przepustów,

 - rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy drogowego),

 - budowa oświetlenia drogowego,

 - przebudowa kolidujących sieci infrastruktury,

 - rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę,

 - budowa zatok postojowych.

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze