Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Jedną z inwestycji, realizowanych przez ZDW w Łodzi w tym roku, będzie rozbudowa ulicy Uniejowskiej w Sieradzu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 479. Władze regionu poinformowały dzisiaj o trwającym przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje swym zakresem odcinek o długości 2,4 km (od granic miasta Sieradza do cmentarza).

W ramach zadania przewiduje się dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G (droga główna).

Zakres inwestycji będzie obejmował:

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- przebudowę przepustu,

- rozbiórkę i budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę zbiornika infiltracyjno-odparowującego wraz z drogami dojazdowymi

- rozbiórkę i budowę rowów drogowych,

- rozbiórkę i budowę oświetlenia drogowego,

- budowę zasilania dla sygnalizacji świetlnej,

- przebudowę sieci elektrotechnicznej,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę dróg gminnych i powiatowej.

Termin umowny zakończenia budowy planowany jest do 31.10.2019 r.

     

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze