Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 (wraz z uzyskaniem pozwolenia ZRID), w granicach administracyjnych miasta Zduńska Wola.

Inwestycja zakłada rozbudowę DW 482 na odcinku od ul. Karsznickiej do Mostowej (ok 5 km).  Z zakresu wyłączony będzie zmodernizowany odcinek z rondem na skrzyżowaniu ulic: Łódzkiej, Szadkowskiej, Opiesińskiej i Juliiusza.

Przewiduje się dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów drogi klasy G (droga główna).  Szacunkowa wartość inwestycji to 83 mln zł.

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze