Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zakończyły się roboty przy rozbudowie pierwszego etapu przejścia przez Tomaszów Mazowiecki, w ciągu drogi wojewódzkiej 713. Rozpoczynają się procedury związane z odbiorami robót.

Przypomnijmy, że roboty rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku, a zakres robót obejmował:

- rozbudowę drogi,

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,

- rozbiórkę i budowę chodników oraz zjazdów,

- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań wraz  z przebudową dróg innych kategorii,

- budowę skrzyżowania typu rondo,

- budowę zatok autobusowych i postojowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

- budowę przyłączy zasilania sygnalizacji świetlnej,

- remont mostu na rzece Wolbórce,

- przebudowę sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej (deszczowej i sanitarnej w tym tłocznej),

- rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Czarną,

- rozbiórkę i budowę dojazdów do mostu,

- przebudowę (umocnienie) koryta rzeki,

- budowę tymczasowej kładki dla pieszych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a wartość projektu to 20, 48 mln zł

Zmodernizowana droga nr 713 w Tomaszowie Maz., to większe bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dlatego w sobotę (30 września), przy okazji zakończenia robót. Promowane było bezpieczeństwo na drodze. Mieszkańcy Tomaszowa mogli zapoznać się z  m.in. z symulatorami zderzeń i dachowania, a najmłodsi z przepisami ruchu drogowego i spróbować swoich sił w miasteczku ruchu. 

     

     

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze