Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Koniec inwestycji na drogach nr: 705 i 707 został podsumowany rajdem rowerowym na odcinku Nowy Kawęczyn – Skierniewice – Bolimów. Mimo trudnych warunków atmosferycznych rowerzyści dopisali i mogli wypróbować ścieżki, które powstały  w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Przypomnijmy, że rozbudowa drogi nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś – Skierniewice obejmowała m.in.:

·         rozbudowę jezdni drogi woj.

·         budowę i przebudowę skrzyżowań,

·         budowę: zatok autobus., chodników, ścieżek rowerowych, zatoki postojowej, przejść dla małych zwierząt, odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego,

·         rozbiórkę i budowę : zjazdów, przepustów,

·         przebudowę: urządzeń melioracji szczegółowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz melioracyjnej, dróg: krajowej, powiatowych, gminnych.

Projekt był realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a jego wartość to 49,43 mln zł.

Inwestycja na drodze nr 707, obejmowała natomiast:

·         rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku 0,75 km wraz z dowiązaniem nawierzchni jezdni (Nowy Kawęczyn),

·         budowę ścieżki rowerowej na odcinku 7,5 km

·         rozbiórkę i budowę chodników,

·         budowę ciągów – pieszo-rowerowych

·         przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,

·         budowę zatok autobusowych,

·         budowę i przebudowę zjazdów,

·         budowę i przebudowę przepustów,

·         budowę i przebudowę odwodnienia drogi, w tym budowa i przebudowa rowów przydrożnych, budowę wlotów wód opadowych i roztopowych,

·         budowę oświetlenia drogowego,

·         przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Koszt zadania to 5,49 mln zł.

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze