Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi podpisał umowę na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 484, między Łękawą a Kamieńskiem. Przypomnijmy, że trwają już roboty przy realizacji innego etapu rozbudowy tej drogi na odcinku między Bełchatowem a Łękawą.

Zakres robót, których wartość robót wynosi 26,5 mln zł obejmuje m.in.:

 

- rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni na odcinku 8,3 km,

- rozbudowę skrzyżowań,

- rozbiórkę i budowę chodników,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- budowę zatok autobusowych,

- rozbiórkę i budowę przepustów na rowach melioracyjnych,

- rozbiórkę i budowę obiektów inżynierskich,

- budowę drogi objazdowej tymczasowej wraz z mostem tymczasowym,

- budowę zbiorników retencyjno - infiltracyjnych wraz z dojazdem,

- przebudowę kanalizacji sanitarnej,

- budowę oświetlenia drogowego,

- budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych oraz separatorów,

- usunięcie kolizji sieci teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,

- umocnienie koryt rzek: Jeziorki i Kamionki.

Inwestycja, która ma zakończyć się do końca października 2018 roku, planowana jest do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze