Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Rozpoczyna się inwestycja w Rychłocicach, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 481 w miejscowości Rychłocice na odcinku od km 33+850 do km 35+200 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wartę”

Wykonawcą jest konsorcjum firm BergerBau Polska i Bergerbau GmbH. Koszt robót to 14,72 mln zł, a termin zakończenia prac planowany jest do 30.08.2014 r.  

Inwestycja zakłada:

 • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 481 (w sumie ok 1,35 km)
 • rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Wartę,
 • budowę mostu przez rzekę Wartę,
 • budowę tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami pełniącego funkcję drogi wojewódzkiej nr 481 na czas budowy stałego mostu,
 • rozbudowę i przebudowę skrzyżowań,
 • budowę i rozbudowę chodników,
 • budowę zatok autobusowych wraz z peronami,
 • budowę i przebudowę zjazdów,
 • rozbudowę systemu odwodnienia: budowę rowów krytych wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, przebudowę rowów otwartych, budowę
  i przebudowę przepustów pod zjazdami,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę i budowę przepustów pod koroną drogi,
 • przebudowę sieci teletechnicznej oraz montaż rur osłonowych na przewodach sieci teletechnicznej,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz montaż rur osłonowych na przewodach sieci elektroenergetycznej,
 • budowę oświetlenia,
 • budowę muru oporowego
 • przebudowa istniejącej jezdni
 • remont rowów drogowych

 Parametry istniejącego mostu:

- rok budowy 1965,

- klasa obciążenia „C” – 30 ton,

- pięcioprzęsłowy żelbetowy,

- 92,5 m długości,

- 8,5 m szerokości,

Parametry nowego mostu:

- klasa obciążenia „A” – 50 ton,

- trójprzęsłowy żelbetowy, sprężony,

- 94, 5 m długości,

- 13,7 m szerokości.

 

 

BIURO W ŁODZI

90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze