Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728, na odcinku Drzewica - Brzustowiec. Rozbudowa obejmie prawie 2,8 km (od mostu na rzece Drzewiczce w Drzewicy do miejsca, gdzie rozpoczyna się istniejący chodnik w miejscowości Brzustowiec).

Zakres robót będzie obejmował:

 

- rozbudowę jezdni,

- rozbudowę skrzyżowań, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Sikorskiego.

- budowę chodników,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych,

- rozbiórkę i budowę zjazdów,

- rozbiórkę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką,

- budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i krytych),

- budowę oświetlenia ulicznego,

- usunięcie kolizji z infrastrukturą teletechniczną, wodociągową i elektroenergetyczną.

Koniec robót planowany jest w połowie listopada 2020 r.

To ostatni fragment drogi wojewódzkiej nr 728, na terenie województwa łódzkiego, który czekał na modernizację. Droga jest odcinkiem wjazdowym do regionu, a sama modernizacja zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy.

 

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze