Informacje

Informacje

powrót do listy atykułów

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Urząd Miasta i Gminy Opoczno zapraszają (21 maja br.) na konsultacje społeczne dot. koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów (odcinek pomiędzy mostem na rzece Drzewiczce w ciągu ul. gen. Bończy-Załęskiego a granicą gminy Opoczno).

Konsultacje odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie przy ul. Biernackiego 4. Początek o godzinie 16:00.

BIURO W ŁODZI

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12.
Sekretariat:

tel.   (42) 616 22 50,
faks  (42) 616 22 51
e-mail:sekretariat@zdw.lodz.pl
NIP
: 726 22 76 617

Skrzynka ePUAP 

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

JEDNOSTKI TERENOWE

 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie   Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie  
ul. Lipowa 67 A      
97- 400  Bełchatów
Centrala   (44)  632 11 40
faks         (44) 635 07 45
email: rdw.be@zdw.lodz.pl
Twoja elektroniczna skrzynka podawcza >
Copyright© by ZDW. All rights reserved |created by Kamikaze